Opowiadanie o końcy świata cz. 2

Temat: Pediatria - normy zatrudnienia
...PEDIATRYCZNEGO: dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego w sprawie obsady pielęgniarskiej w oddziałach dziecięcych pracujących w trybie całodobowym Olsztyn, 05.09.2007 r. Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 21 12 1999 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 31 12 1999 r. Nr 99), minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek ustala kierownik zakładu po przedłożeniu ich przez naczelną/przełożoną pielęgniarek. Dalej treść Rozporządzenia wskazuje na sposób dokonania wyliczeń, których to bez wątpienia dokonuje pielęgniarka oddziałowa. Jej udział w określaniu norm zatrudnienia pielęgniarek w oddziale pediatrycznym jest szczególnie istotny. Pielęgniarka oddziałowa oddziału pediatrycznego z racji...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=131Temat: Liczba położnych w Polsce
Ciekawe czy doczekam takich czasów, że minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek w Polsce zostaną spełnione
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=4